کالای فیزیکی

بازی فکری پرش قورباغه frog jump

بازی فکری پرش قورباغه frog jump
بازی فکری پرش قورباغه frog jump
بازی فکری پرش قورباغه frog jump
کالای فیزیکی

بازی فکری پرش قورباغه frog jump

۴۵٫۰۰۰۳۹٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

قورباغه ها را مطابق چیدمانی که درهر کارت آمده است در صفحه بازی جای گذاری می کنیم. هر بار با پرش یک قورباغه از روی قورباغه دیگر، یک قورباغه حذف می شود . نکته: ( هیچ قورباغه ای نمی تواند از روی قورباغه قرمز بپرد اما قورباغه قرمز می تواند با پرش ، قورباغه های سبز را حذف کند.) پرش قورباغه ها باید طوری ادامه یابد که تمامی قورباغه های سبز از صفحه بازی حذف شوند و در نهایت فقط قورباغه قرمز باقی بماند.مراحل به ترتیب و متناسب با شماره کارت مراحل تا شماره 40 پیچیده تر و سخت تر می شود.