کالای فیزیکی

بازی فکری کوبیا

 بازی فکری کوبیا
 بازی فکری کوبیا
 بازی فکری کوبیا
کالای فیزیکی

بازی فکری کوبیا

۷۵٫۰۰۰۶۹٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

محتویات: 5 عدد دستک کوبیا چوبی  -21 کارت خانواده-108 کارت تصاویر کلمات

روش بازی: هر بازیکن یک دستک کوبیا برداشتهو تعدادی از کارت تصاویر متناسب با تعداد افراد در وسط بازی قرار میگیرد(روی آن ها مشخص باشد) و بقیه در کنار. در هر نوبیت یکی از کارتهای خانواده رو می شود و بازیکنان باید به سرعت کارت های مرتبط با کارت خانواده را از روی کارت های تصاویر بردارند بازی تا جایی پیش می رود که کارت های خانواده تمام شده و در اخر بازیکنی که بیشترین تعداد کارت را برده است برنده بازی است.